3.12.12

Black&White Resort 2013

Black & White from RST 2013
Photo:Courtesy of CELINE


Photo:Courtesy of CELINE


Photo:Courtesy of CELINE


Photo:Courtesy of  Alexander McQueen


Photo:Courtesy of  Alexander McQueen

Photo:Courtesy of  Alexander McQueen

Photo:Courtesy of  Alexander McQueen

Photo:Courtesy of  Alexander McQueen

Photo:Courtesy of  Yigal Azrouël

Photo:Courtesy of  St.John

Photo:Courtesy of  St.John

Photo:Courtesy of  St.John

Photo:Courtesy of  Jason Wu

Photo:Courtesy of  Jason Wu

Photo:Courtesy of  Jason Wu

Photo:Courtesy of  Jason Wu

Photo:Courtesy of  Carolina Herrera

Photo:Courtesy of  Prabal Gurung

Photo:Courtesy of  Prabal Gurung

Photo:Courtesy of  Prabal Gurung

Photo:Courtesy of  Prabal Gurung

Photo:Courtesy of  Altuzarra

Photo:Courtesy of  Stella  McCartney

Photo:Courtesy of  Valentino

Photo:Courtesy of  Sonia Rykiel